I statens veivesens bedriftsorgan <<veien og vi>>, finner vi følgendefornøylige historie innsendt en gang for en del år siden av en buskerud mann:

En engelsk dame, som aktet å tilbringe ferien i en tysk fjelllandsby og som ikke kunne noe tysk,ba landsbyen skolemester, som kunne litt engelsk,hjelpe seg.

vel hjemme igjen kom hun til å huske på at hun ikke hadde spurt om det var noe w.c. på stedet.

Hun skrev derfor til skolemesteren og ba om nærmere opplysninger.

Skolemesteren hadde imidlertid hverken sett eller hørt denne forkortelse før og henvendte seg derfor til byens prest, som også kunne litt engelsk.

Pastoren fant ut at damen var en from kirkegjenger og gjerne ville vite hvor Wood Chapel ( skogkirken) lå.

Han skrev derfor følgende:

Deres nådeW.C. ligger omtrent 10 km fra det sted de skal bo midt i en vakker furuskog.

Den er åpen hver tirsdag og fredag.

Dette er kanskje uheldig for dem hvis de pleier å gå regelmessig, men det vil uten tvil glede dem å høre at mange mennesker tar med mat og tilbringer dagen der .

Da kommer mange besøkende om sommeren vil jeg rå dem til å gå tidlig.

Det er svært gode bekvemmligheter med omtrent 80 sitteplasser.

Men selv om de en eller annen gang skulle være sent ute er det rikelig med ståplasser.

Klokken ringer 10 minutter før W.C. blir åpnet.

Jeg vil rå deres nåde  til å gå på tirsdagen, da det som regel er orgelakkompagnement.

Akkustikken er glimmrende og selv de svakeste lyder høres .

Det skulle glede meg å reservere den beste plassen for deres nåde og jeg anbefaler meg til deres tjeneste.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende