Da Adam og Eva   fikk barn , fikk de først kain og Abel , men da Adam  var hundre og tretti år fikk han sønnen set og etter det levde han ennå i åtte hundre år og fikk sønner og døttre .

Apropos sønnene de tok seg hustruer og levde med , men hvor fillern kom hustruene fra for Adam og  Eva var jo i følge bibelen de første menneskene på jord og da de fikk barn var det ingen andre på jorden som hadde fått barn .

 Hvor hentet sønnene til Adam og Eva sine hustruer fra og hvor fikk døttrene sin ektemenn fra ?

Adam levde i ni hundre og tretti år før han døde.

Set varfem hundre og fem år da han fikk sønnen Enos , så levde set ennå i åtte hundre og syv år og fikk sønner og døttre.

Set bleni hundre og tolv år før han døde .

Og dette står det mere om i mose bøkene ,men hvordan regnet de år i forhold til hvordan de regner år nå  ?

Det er jo høye årstall de regnet hva et menneske var før det døde .

I dag regner dem ikke så høye leve dager før et menneske dør , så utregningene av år må være meget anderledes .

Hvem har greie på disse utregningene?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende